Timmerlagret går tyvärr inte längre att besöka eftersom utlastning har påbörjats.
Vi vill samtidigt passa på att tacka alla våra besökare. Vi har haft cirka 100.000 besökare under tre somrar.

Världens största timmerlager fann du i Byholma.
12 travar brevid varandra som var 13 meter höga och 2,3 kilometer långa.
Totalt låg det 1 miljon kubikmeter.